Home | Band | Tenores di Bitti "Mialinu Pira"

Artisti

Marco Serra // Voce, Contra
Arcangelo Pittudu // Voce, Oche, Mesu Oche
Banchisio Pira // Voce, Oche, Mesu Oche
Omar Bandinu // Voce, Bassu

Concerti