Home | Band | Dado Moroni Luigi Tessarollo Duo

Artisti

Luigi Tessarollo // Chitarra
Dado Moroni // Pianoforte